Poistenie kryje škody týkajúce sa

  • vnútroštátnej cestnej prepravy

  • medzinárodnej cestnej prepravy

  • kabotáže