Kryje škody vzniknuté pri

  • Havárii vozidla

  • Živelná pohroma

  • Krádež vozidla

  • Vandalizmus