Základné druhy flotilového poistenia

  • Flotilové povinné zmluvné poistenie

  • Flotilové havarijné poistenie