Psychiatrické ochorenia prestávajú byť v dnešnom svete zabudnutou témou, poistenie vám však nemusí vždy poskytnúť ich plné krytie