Poistenie domácnosti poskytuje ochranu majetku a pomoc pri vzniku vážnych škôd, pre ktoré je potrebné splnenie niekoľkých podmienok. Je však vždy nevyhnutné doložiť faktúry a bločky?