Poistenie elektromobilov predstavuje relatívne novú tému, ktorej sa v oblasti poisťovníctva postupne začína venovať pozornosť. Priblížime vám preto postupy, ktoré sú v súčasnosti zaužívané v súvislosti so škodami vzťahujúcimi sa na elektromobily.