S prenájmom bytu a rodinného domu sa neodmysliteľne spájajú rôzne riziká, ktoré môžu spôsobiť finančné škody či už nájomcovi alebo prenajímateľovi. Dôležitým je preto dbať na vhodné poistenie chrániace obe strany.