Medzi nepríjemnosti spojené s úrazom môžeme jednoznačne zaradiť tiež finančné náklady, ktoré sú nevyhnutné pre jeho liečenie a často prevyšujú očakávania.